×

Sektor za upravljanje z nepremičninami

Gospodarimo z nepremičninami Skupine Slovenske železnice.
Preberi več

Iskalnik Nepremičnin

Vrsta nepremičnine

Osvetljene vitrine

V Ljubljani lahko najamete osvetljene vitrine v podhodu železniške postaje. Številka vpisa iz registra kulturne dediščine, RKD EŠD: 9432

Osvetljene vitirine so nameščene v podhodu železniške postaje Ljubljana.

Velike so 110 x 150 cm, vidno polje plakatov pa je 90 x 130 cm.

Vanje je mogoče pritrditi večje ali manjše plakate, fotografije, obvestila ipd.

DODATNE INFORMACIJE
Saša Grošelj

Elektronski naslov
[email protected]

Konferenčna dvorana

Dvorana je opremljena s sodobno audio in video opremo, primerna je za srečanja, sestanke, konference, seminarje, predavanja.

Zmogljivost dvorane je od 60 do 120 oseb, možnost kave in prigrizka.

Lokacija in dostop: Konferenčna dvorana je v upravni stavbi Slovenskih železnic, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, v neposredni bližini avtobusne in železniške postaje. Dostop je s Pražakove ulice.

Najem: Srečanja, sestanki, konference, seminarji, predavanja.

Cena: 320,00 EUR/8 ur

 

DODATNE INFORMACIJE
Saša Grošelj

Elektronski naslov
[email protected]

Počitniške enote

Skupina Slovenske železnice je lastnik 202 posameznih počitniških enot. 33 enot ima skupina Slovenske železnice v Sloveniji (Bohinj, Bohinjska Bistrica, Kranjska Gora, Lucija, Martuljek, Podkoren, Rateče, Vogel, Podčetrtek, Gorjuše, Terme Čatež) in 169 na Hrvaškem (Cres, Crveni vrh, Novigrad, Umag, Savudrija).

Počitniške enote Slovenskih železnic v Sloveniji in na Hrvaškem upravljajo in oddajajo v podjetju SŽ-ŽIP storitve, d.o.o.

Počitniške enote skupine Slovenske železnice so na voljo tudi zunanjim interesentom.

Vse informacije glede rezervacije letovanja v počitniških enotah so dostopne na spletni strani SŽ-ŽIP

Predstavitev

Sektor za upravljanje nepremičnin

 • trženje nepremičnin,
 • prodaja/nakup nepremičnin,
 • ureditev pravno-premoženjskih zadev nepremičnin,
 • parcelacije ter urejanje zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v lasti ali upravljanju skupine Slovenske železnice in
 • upravljanje/vzdrževanje in gospodarjenje z nepremičninami v lasti družbe SŽ, d.o.o.

Velika večina nepremičnin je na postajnih območjih, druge pa na širšem železniškem območju.

POSLOVE PROSTORE ZA

 • Gostinsko dejavnost
 • Trgovsko dejavnost
 • Turistično dejavnost
 • Pisarniško-storitveno dejavnost
 • Proizvodno dejavnost

ZEMLJIŠČA

 • Ležninski prostori
 • Parkirišča
 • Obdelovalne površine - zakupi

STANOVANJA

SKLADIŠČNE PROSTORE

 • Pokrita skladišča
 • Nepokrita skladišča

OGLASNE POVRŠINE:

 • V osvetljenih vitrinah v podhodu železniške postaje Ljubljana
 • Na železniških nadvozih v večjih slovenskih mestih
 • V postajalnih poslopjih
 • Na drugih objektih

Javni razpisi in objave

Skupina Slovenske železnice objavljamo razpise in javne objave za prodajo nepremičnega premoženja, oddajo nepremičnega premoženja v najem, dajanje v zakup ali v uporabo, ustanovitev služnosti ali za ustanovitev stavbne pravice in podobno.